Årsberetning 2022


06. januar: Produserte vi Fjørfe-NYTT nr. 4, 2021.
Liv Wenche, Leif Mareno, Jan Andersen og Tore Møller-Eriksen produserte bladet.

01. februar 2022: Årsmøte. Markerig av 40-årsjubileet (22. januar 1982) og følgende deltok på markeringen: Bente, Leif, Liv Wenche, Tore, Jan og Tormod. Servering.
30. mars 2022: Styrermøte om vi skulle arrangere en tur til syd-Sverige. Styret besluttet at det skulle vi og Petter ordnet minibuss på en grei måte. Servering.
05. april 2022: Medlemsmøte. Jonas var foredragsholder og fikk en godtgjørelse for dette med kr. 200. Servering.
03.mai 2022: Medlemsmøte. Servering.
06. til 08. mai 2022: Tur til Lund i syd-Sverige.
29. juni 2022: Produserte ferdig første bladet i 2022. Følgende var til stede under produksjonen: Leif, Liv Wenche, Jan og Tore.
20. august 2022: Styremøte hos Leif. Følgende var til stede: Bente, Liv Wenche, Leif, Jan, Tormod og Tore.
06. september: Grillaften hjemme hos Liv Wenche. Det var kjøpt inn godt med grillkjøtt og vi koste oss.
04. oktober 2022: Medlemsmøte der Ninni C. Christensen gode historier fra soppens verden. Honoraret ble kr. 675,00.
01.november 2022: Medlemsmøte. Servering.
06. desember 2022: Julemiddag med 33 påmeldte. Nydelig julemiddag med alt tilbehør som Liv Wenche hadde ordnet.