Referat fra m edlemsmøte i
Østfold Rasefjærfeklubb på Sanitetshuset på Borgenhaugen 6.mars 2012 .

 

34 personer var til stede på medlemsmøtet.

Leder Bente Nyberg ønske t velkommen og overlot ordet til Terje Nærland, Per-Otto Suther og Terje Reinfjord som skulle snakke om oppstarten av Østfold Rasefjærfeklubb i Rakkestad for 30 år siden . Det var 15 frammøtte på møtet, og Terje Nærland ble klubbens første formann.

Den gang var kontingenten kr.50 pr.år for voksne og kr.30 for skoleungdom. Det ble snart felles kontingent for NRFF og klubben , og i 1983 hadde klubben 55 medlemmer.

De satte i gang med oppdretterlister og hadde emner som ”Hønseoppdrett i tettbygde strøk” på møtene.

Terje Nærland fortalte at han var vokst opp med høner, faren hans drev med høns på Jæren, og selv hadde han dverger som barn bl.a. Mille Fleur.

Han hadde kjøpt et småbruk i Rakkestad og han hentet rasehøns, bl.a. Jærhøns, Silke, Sussex, Mille Fleur og Jersey Kjempe, fra Jæren, fraktet med tog til Vestbanen i Oslo.

Nærland snakket om viktigheten av å holde på med frittgående rasedyr og ikke bare ”industrihøns” og slaktekylling.

Før klubben ble startet, hadde de salgs- og byttedag med egg og dyr. Det var prøvd å starte klubb tidligere en gang, men det lyktes ikke da.

Terje Reinfjord som var junior den gangen, fortalte om bl.a. en utstilling han hadde vært med på i Kristiansand.

Elliot Bjørnli gjorde en stor innsats for klubben. Han laget bl.a. mange bur som vi bruker den dag i dag. Johan Viker og Trond Hansen gjorde en kjempejobb med å få ned Jærhøna til dvergstørrelse.            Tore Møller Eriksen ordnet med gratis annonsering i avisene når det var behov. Han har også tegnet klubbens logo.

Klubbens første utstilling var på Fagen ved Torp i Borge 9.-10.mars 1985.

Mange av dagens medlemmer var også med i oppstarten, Per-Otto Suther, Trond Hansen, Åge Tepstad, Thor Egil Bjørnland, Johan Viker og Tormod Berger. Tore Møller Eriksen var kasserer i det første styret og er kasserer i det nåværende 30 år etter

Bente leste deretter noen morsomme sitater fra en av klubbens gamle protokoller.

Dagens rase var Malayer ved Eva Strøberg . Hun kunne fortelle mye interessant om denne store hønserasen .

Det var som vanlig lekre snitter på bordene laget av Karianne og heller ingen mangel på kake Det var også u tlodning med mang e flotte gevinster .

Kirsten Lunde

sekretær ØRFK

| Svar

Nyeste kommentarer

15.10 | 15:54

Hei, noen som selger Barnevelder? Ute etter 4 høner og en hane. Eventuelt kyllinger eller rugegg. Mvh Andreas

10.10 | 00:15

Når er neste utstilling ?

30.06 | 19:24

Kan jeg slippe en liten høne inn til nyfødte kyllinger ??
Odd arne

12.01 | 11:22

Javel.