Referat fra medlemsmøte i Østfold Rasefjærfeklubb på Sanitetshuset på Borgenhaugen 1.november 2011.


20 medlemmer var til stede på medlemsmøtet.

Leder Evelyn Svendsen ønsket velkommen og overlot ordet til Jonas Gjærstad som skulle snakke om avl og genetikk. Han viste en presentasjon som han kalte ”Fjærfeavl og fargegenetikk” og startet med å si at gener + miljø = ”det vi ser”.

Videre snakket han om ”Kvantitative egenskaper” som tellbare egenskaper som skyldes mye miljøpåvirkning og ”Kvalitative egenskaper” som har lite med miljøpåvirkning å gjøre og skyldes mer arv.

Gjærstad kalte et gen for ”oppskriften” på individet. Det er plassert på et kromosom.

Han gikk videre med å snakke om arv og slektskap. Et individ er 100% i slekt med seg selv. Vi arver 50% fra hver av foreldrene og er altså 50% i slekt med hver av dem. Videre 25% i slekt med hver av de 4 besteforeldrene osv. Et individ er også 50% i slekt med helsøsken.

Vi har en allele fra hver av foreldrene. Innavl vil si sannsynligheten for at 2 allele er i identisk opphav, dvs sannsynligheten for at to allele i et gen stammer fra en og samme forelder. Ved innavl er det risikoer når det gjelder sykdommer, nedsatt fertilitet og nedsatt livskraft. Raseavl og linjeavl er innavl. Innavl kan være et resultat av at forfedrene er nære slektninger og/eller at samme individ f eks kan være far og morfar.

Hvordan begrense innavl:

- Ha flere stammer av hver rase.

- Unngå nære slektninger.

- Mest mulig balanse mellom kjønnene i avl. Flere haner som er far til flere generasjoner.

- Om nødvendig, hent ”friskt blod” fra en nær beslektet farge/rase. En kan f eks sette inn gull sort porselensfarget for å få ”friskt blod” på sitron svart porselensfarget Antwerpener Skjegghøns.

 

Raseavl:

Uniformtype dyr.

Genetisk ”lik” gruppe.

En gruppe dyr med felles fordelaktige egenskaper.

Skal vi tillate en større variasjon innen rasene? Skal v se på standarden som en mal?

Dødelig (lethalt) gen vil si at om en får ”dobbel dose” (samme gen fra begge foreldrene) med et bestemt gen, vil individet dø. Korte bein ved Chabo er et sånt gen, og det fører til at ¼ av Chaboene dør på fosterstadiet.

Dette var et spennende og interessant innslag, og det ble stilt mange spørsmål til Gjerstad.

Dagens rase var Antwerpener Skjegghøns ved Kirsten Lunde.

Det var som vanlig lekre snitter på bordene laget av Evelyn og heller ingen mangel på kake J Det var også utlodning med mange flotte gevinster.

 

Kirsten Lunde

sekretær ØRFK

| Svar

Nyeste kommentarer

15.10 | 15:54

Hei, noen som selger Barnevelder? Ute etter 4 høner og en hane. Eventuelt kyllinger eller rugegg. Mvh Andreas

10.10 | 00:15

Når er neste utstilling ?

30.06 | 19:24

Kan jeg slippe en liten høne inn til nyfødte kyllinger ??
Odd arne

12.01 | 11:22

Javel.