2010

Gjengivelse av årsmøte i 2010

 

 

Referat fra årsmøte 2010 i Østfold rasefjærfeklubb.

 

Årsmøtet ble holdt tirsdag 2. februar 2010 i klubbens møtelokale, sanitetshuset på Borgenhaugen.

 

Leder Bente Nyberg ønsket velkommen og sakslista ble gjennomgått.

 

Saksliste:

1.      Valg av møteleder: Tore Møller Eriksen ble valgt.

2.      Valg av referent: Ellen Arntzen ble valgt.

3.      Godkjenning av innkalling og dagsorden: Innkalling og dagsorden ble godkjent.

4.      Årsberetning: Årsberetning for 2009 ble delt ut og lest opp av sekretær Ellen Arntzen. Den ble godkjent med tilføyelse av liten utstilling ved bygdedagen ved Elingård.

5.      Regnskap: Kasserer Lisbeth Svendsen gikk igjennom regnskapet. Det ble godkjent.

6.      Styrets forslag til endring av klubbens vedtekter: Styret hadde gått igjennom vedtekter/lover for klubben. De var sist endret i 1995. Sekretær Ellen Arntzen leste opp endringsforslagene og de ble vedtatt og omarbeidet noe punkt for punkt. Ny og vedtatt utgave av klubbens lover vil bli renskrevet.

7.      Innkomne saker: Det var ingen saker som hadde kommet inn til årsmøtet.

8.      Valg: Valgnemnda hadde forslag til valg av medlemmer som hadde sagt seg villige til å stille i forskjellige verv i klubben. Hvert verv ble stemt over og alle ble godkjente.

Styret for 2010 ble:

Leder: Bente Nyberg - gjenvalgt

Nestleder: Anne-Mette Thorshaug - gjenvalgt

Kasserer: Lisbeth Svendsen - gjenvalgt

Sekretær: Kirsten Lunde – ny etter Ellen Arntzen

Styremedlemmer: Kjell-Erik Svendsen og Tore Møller Eriksen – begge gjenstående

Varamedlem: Jan Andersen - gjenvalgt

Andre verv i 2010:

Valgnemd: Per Otto Suther – gjenvalgt og Evelyn Svendsen – ny etter TrondHansen

            Materialforvalter: Per Otto Suther – gjenvalgt

Revisorer: Ann Sissel Madsen – gjenvalgt og Guri Dulin, ny etter Evelyn Svendsen

 

 

 

 

Gjengitt av Ellen Arntzen.

           

Årsberetning til årsmøte tirsdag 2. februar 2010Årsberetning for Østfold rasefjærfeklubb 2009.

 

Årets styre har bestått av:            Leder                 Bente Nyberg

                                                      Nestleder           Mette Thorshaug

                                                      Kasserer            Lisbeth Svendsen

                                                      Sekretær            Ellen Arntzen

                                                      Styremedlem     Kjell-Erik Svendsen

                                                      Styremedlem     Tore Møller Eriksen

                                                      Varamedlem     Jan Andersen

 

                                                      Valgnemnd: Per-Otto Suther og Trond Hansen

                                                      Revisorer: Evelyn Svendsen og Sidsel Madsen

                                                      Materialforvalter: Per-Otto Suther

 

Styremøter

Det har vært fire styremøter i 2009 og ett i januar 2010 for å forberede årsmøtet.

¨      Første styre­møte var 11. februar 2009 i Høk kro, Skjeberg. Der drøfta styret årsplan, klubbens sommertur, sommerfest, besøk hos oppdrettere og tilstedeværelse ved Strømfossdagen.

¨      Neste styremøte var 27. mai der bytte av klubblokale og mulighet for æresmedlemmer ble tatt opp. Per-Otto Suther har gjort en god innsats og funnet et velegnet sted å ha møter.

¨      Tredje styremøte var 19. august. Her så vi på leder Bentes forslag til markedsføringsfolder for klubben. Fint oppsett med både tekst og bilder. Klubben har i flere år hatt en engelsk videofilm om hønsehold til utlåns for medlemmer. Denne filmen vil styret mangfoldiggjøre til CD og selge til medlemmer. Tiltak for høsthalvåret ble gjennom­gått. Stand ved Momar­ken og eplefestivalen, møteplan og deltakelse ved landsutstillingen i Lindesnes ble drøftet.

¨      Siste styremøte i 2009 var 3. november. Her hadde vi oppe bestilling av nye jakkemerker og medlemstrøyer, vurdering av nettsiden, julemøte med egenlaget mat, møteorden, omforde­ling av ansvar til grupper av medlemmer, dugnad for vedlikehold av klubbens utstyr, planer for 2010, forslag til juniorside i medlemsblad og behov for opplæring i å regne ut poengsummer ved utstillinger. 

 

Medlemsmøter

Klubben har hatt medlemsmøter første tirsdag i månedene februar, mars, april og mai i høvelbygningen til Elingård i Onsøy. Fra oktober ble medlemsmøtene flyttet til nytt sted, sanitets­huset på Borgenhaugen ved Sarpsborg. Første tirsdag i måneden er fortsatt møtedag.

¨      Februarmøtet ble holdt etter årsmøte 3. februar og tiltaksplan for 2009 var tema.

¨      I mars var temaet fjærfeets ernæring og livsvirksomhet. Ernæringsfysiolog Bjødne Eskeland fra Ås holdt et opplysende og fengslende foredrag om dette. Dagens rase var vaktler med Anne Mette Thorshaug.

¨      Eskeland kom igjen i april og holdt da foredrag om sykdom og utøy hos fjærfe. Medlemmene bidro med sine erfaringer. Etter foredraget viste Bjødne Eskeland hvordan en kunne utføre kunstig befruktning av høner ved å bruke en hane av dagens rase. Det har vel aldri før vært mer liv og latter i forsamlingen! Han fortalte også hvordan han hadde bygd sitt åpne hønsehus med tre vegger og om hvor arbeidsbesparende dette var. Dagens rase var Hamborger med Lisbeth Svendsen.

¨      Til medlemsmøtet i mai kom Mattilsynet for Ytre Østfold. Dagrun Rommen og Tor Olav Ås fortalte om smittsomme sykdommer blant fjærfe som tilsynet vil hindre får bre seg i Norge. De holder mest på med produksjonsdyr, men er opptatt av at vi fritidsrøktere følger godt med og varsler uvanlig dødelighet i besetninger. Regelverk for innføring av fjærfe og rugeegg ble gjennomgått. Dagens rase var Australorps med Kirsten Ohm Lunde.

¨      Første medlemsmøte etter sommerferien, i september, ble lagt til Sandbrekke gjestegård på Kirkøy. Det var temamøte der egg sto på menyen. Hvalermedlemmer hadde planlagt og gjort i stand forretter, hovedretter og desserter der egg var viktig råvare. Alle fikk forsyne seg og det smakte deilig! Det ble forklart hvordan rettene ble laget og oppskrifter ble delt ut. God oppslutning og stor oppmerksom­het frister til å ha en liknende kveld senere.

¨      I oktober hadde vi vårt første møte i Borgenveien 8. Tema var klargjøring av dyr til landsutstillingen. Fjærfedommer Trond Edvardsen fra Vestfold kom og fortalte om bedømming. Han tok for seg et dommerkort og forklarte hvordan dommere så over dyrene og ga dem poeng. Dagens rase, norske jærhøns fra Grete, ble brukt til å forklare bedømmingen. Edvardsen gav også råd om stell før utstilling og om hva som er viktig å se etter når en skal ta ut avlsdyr.

¨      Novembermøtet var like før landsutstillingen, men mange møtte likevel. Tema var avl og hvordan unngå innavl i små besetninger ved Jonas Gjerstad. Han kan masse om arvelighet og vi fikk en grundig innføring i læren om dette. Viktige stikkord var ren rase, kunnskap om rasen, delta­kelse ved utstillinger, blodfornyelse, ha flere stammer, stambokføring, jo flere haner – jo bedre. Dagens rase var silkehøns med Bente Nyberg.

¨      I desember hadde vi medlemsmøte med god julemiddag laget av medlemmer og hyggelig samvær. Meget velsmakende svineribbe og tilbehør! Leder Bente ordnet fotoutstilling og det kom inn mange fine bilder. De to beste bildene ble kåret og ligger i nettsiden vår, tatt av Marit Lyckander og Mads Disen. Mange nye medlemstrøyer og jakkemerker ble solgt.

 

Turer, dugnader og utstillinger.

Østfold rasefjærfeklubbs medlemmer har i 2009 deltatt i mange begivenheter:

1. mai dro en flokk til ”Hönans dag” i Henån på Orust i Bohuslän. Det var Nordvästra Götalands Rasfjäderfäklubb som hadde tilstelningen. Moro å besøke vår svenske naboklubb og se hva de driver med. Vi fikk også med oss oppdretterbesøk på øya Tjørn der vi så mange fine raser og flotte løsninger for hønsehus med luftegårder.

Årets dugnadsarbeid var 12. og 27. mai ved Elingård. Vi fikk leie møterom billigere ved å gjøre en innsats. Det ble skrapet, vasket og malt. Tak og gjerder ble satt i stand. Noen hjalp til med forberedelse til en bildeutstilling og andre sørget for snitter og vafler til dugnadsgjengen.

Pinseaften, lørdag 30. mai var det bygdedag ved Nordgården, Hvaler kystmuseum. Der stilte noen av ØRFKs hvalermedlemmer med høns og kyllinger. Et velkomment innslag i et trivelig tun. Musikkorps, korsang og foredrag. Brosjyrer og klubbens visittkort ble delt ut i fint vær.

Andre pinsedag, mandag 1. juni hadde Onsøy bygdedag ved Elingård i varmt vær. ØRFKs onsøymedlemmer var på plass med høns i skyggen under trærne. Skolekorps med drilling, kåseri, kunstutstilling, sang og skuespill m.m. Mange kom innom for å se og høre om hønsene.

ØRFKs sommertur gikk til Roskilde i Danmark helga 5. til og med 7. juni. Det var tjuefire medlemmer med som bodde i hotell Scandic. Felles middag fredag kveld. Klubbmedlemmene var hele lørdag i det store dyrskue der det var utstilt høns og mange andre dyr. Søndag besøkte klubben Vordingborg fjerkræklubb. Det var et område der det var klubbhus og fjærfehager med volierer. ØRFK-medlemmene ble vist rundt og fikk se mye. I løpet av hjemturen ble det besøk hos fjærfedommer Kent ved Helsingborg. Han er oppdretter av både høns og duer.

Sommerfesten var i år i Onsøy, søndag 21. juni i deilig vær. Vi møtte ved Elingård for omvis­ning og fikk en fin innføring i herregårdens historie. Så dro vi hjem til Grete der det ble grilling, hønebingo, sekkeløp, melkespann- og hesteskokasting, kaffe med kaker, stor utlod­ning og selvsagt mye hønseprat og hyggelig samvær. Mange av våre nye medlemmer deltok og noen gjester var med. Vi var 58 mennesker til stede med stort og smått!

8. august var Strømfossdagen i Aremark. Bente og Mette stilte med åtte hønseraser i utstillingsbur. Det var strålende vær og masse folk. Stor oppmerksomhet om hønsene og hanegaling skapte stemning. Mange salgsboder og sysler å delta i, blant annet slusing.

ØRFK hadde en flott stand med fjærfe i Havnehagen ved Momarkedet 26. og 28. august. Mette klarte å få oss med i år til tross for motstand fra andre deltakere tidligere år. Det ble så vellykka at hun måtte love å komme igjen neste år! Det ble stilt ut åtte hønseraser og smålensgås. Standen var svært godt besøkt og medlemmene fikk mange spørsmål.

Nord Vestra Götaland Rasfjäderfäklubb hadde bytte- og salgsdag i Åsaka Bygdegård utenfor Trollhättan lørdag 11. september. Her var Mette og Bente på besøk. Mye å se både av folk og fe.

Folkenborg museum i Mysen hadde spurt klubben om å stille høner, ender og smålensgjess under tilstelningen "Barn og dyr", søndag 12. september. Det hadde blitt laget innhegning til gjessene. Medlemmer stilte med syv forskjellige raser. Standen ble veldig godt besøkt og det var flere som kunne tenke seg å begynne med høner. De fikk med seg brosjyrer og blader.

Søndag 20. september var det eplefestival ved Rove på Hvaler. Nye hvalermedlemmer fikk stolt stille ut sine fjærkre i foreningens bur som var merka med rasenes navn. I år var vi ikke heldige med været for det begynte å regne da festivalen åpnet. Likevel var det mye folk og ØRFKs stand fikk godt besøk. Det ble hønebingo for besøkende for første gang og premier var perlehønskrus. Et morsomt innslag som skapte oppmerksomhet om klubben.

Landsutstilling for rasefjærfe var i Lindesneshallen helga 6. til 8. november. Til tross for avstanden var det åtte utstillere fra vår klubb! Flere andre ØRFK-medlemmer kom for å se og lære. Det var overnatting og hyggelig samvær med festmiddag i Rosfjord strandhotell i Lyngdal. Årets landsutstilling ble vunnet av vårt klubbmedlem Trond Hansen med noen flotte dvergjærhøns! Han fikk også bronsepokal og prisen ”Best in Show” for norske jærhøns. Klubbmedlem Grete Glemminge Boyd vant Skandinavisk Rasefjærfeforbunds premie med ei god jærhøne. Flere medlemmer fra Østfold fikk sløyfer, heder og god omtale for sine dyr.

Til den danske landsutstilling i Herning 11. til og med 13. desember, var det åtte klubbmed­lemmer som dro. Danskene stiller mange raser og det er en del utstyr å få kjøpt. Utstillingen er dessverre senere i desember enn før, ellers ville nok flere av oss vært med.

 

                                                  *

Styret beslutta å ta et hvileår fra lokal rasefjærfeutstilling i 2009. Medlemmene ble oppfordra til å delta i landsutstillingen i Lindesnes isteden. Utstilling planlegges for 2010. Vi hadde planlagt hønsedag i Aremark i mai, men det ble for mye for oss å få gjennomført. Tanken er slett ikke skrinlagt, så i 2010 vil vi ha vår egen hønsedag hos familien Borgen/Bjerketvedt i Borgenveien ved Sarpsborg. Følg ellers med i vår nettside http://www.ostfold-rasefjerfeklubb.com/.

Evelyn og Kjell-Erik Svendsen lager gode smørbrød og ordner drikke til våre medlemsmøter. Bente baker kake. Disse og flere medlemmer stilte opp med hjelp til julemiddag. Takk!

Ved utgangen av 2009 hadde vi 62 betalende medlemmer mot 42 ved utgangen av 2008. En storartet økning takket være flere medlemmers utstillings- og verveinnsats! Vår nye nettside og innsats lagt i den bør også ha en del av æren. Vi håper de nye medlemmene vil være med oss i kommende år og delta i våre tilstelninger og tiltak. ØRFK er en forening der det skjer mye og alle er velkomne med ønsker og innspill. Klubben blir det medlemmene gjør den til!

 

Ellen Arntzen, sekretær.

| Svar

Nyeste kommentarer

15.10 | 15:54

Hei, noen som selger Barnevelder? Ute etter 4 høner og en hane. Eventuelt kyllinger eller rugegg. Mvh Andreas

10.10 | 00:15

Når er neste utstilling ?

30.06 | 19:24

Kan jeg slippe en liten høne inn til nyfødte kyllinger ??
Odd arne

12.01 | 11:22

Javel.