Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte i Østfold Rasefjærfeklubb.

Tirsdag 4. februar 2015 kl. 19:00 i Sanitetshuset på Borgenhaugen,

Borgenveien 8, Sarpsborg.

Årsmøte

Saksliste:

  1. Valg av møteleder
  2. Valg av referent
  3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  4. Årsberetning
  5. Regnskap
  6. Innkomne saker
  7. Valg

Årsmøtesaker må være styret i hende senest 27. januar 2015 og sendes til sekretær.

Medlemsmøte

Etter årsmøtet vil vi snakke om aktivitetsplanen for våren og sommeren 2015.

Bevertning og loddsalg.

Velkommen!

Styret i Østfold Rasefjærfeklubb

ved Kirsten Lunde

sekretær

Nyeste kommentarer

15.10 | 15:54

Hei, noen som selger Barnevelder? Ute etter 4 høner og en hane. ...

10.10 | 00:15

Når er neste utstilling ?

30.06 | 19:24

Kan jeg slippe en liten høne inn til nyfødte kyllinger ?? Odd arne

12.01 | 11:22

Javel.