Årsmøte 2016

Referat fra årsmøte i ØRFK

Tirsdag 2.februar 2016, kl. 19 på Sanitetshuset, Borgenhaugen, Sarpsborg.

25 personer til stede.

Tore Møller Eriksen ble valgt til møteleder.

Kirsten Lunde ble valgt som referent.

Det var ingen innvendinger til innkalling og dagsorden.

Årsberetning v/Kirsten Lunde:

Det har vært avholdt 5 styremøter og 8 medlemsmøter i perioden samt en sensommerfest hos Åsmund Eide.

Årets Danmarks-tur gikk til Roskilde, 32 voksne og 2 barn reiste.

Utstillinger: Flere av medlemmene deltok på Landsutstillingen på Lista og på Vestfold Hobbyfjærfeklubbs utstilling i Tønsberg. Klubben vår hadde også en egen utstilling vi kalte for ”Åpen bedømming/kasseutstilling” på berg skole i Halden der 10 medlemmer deltok.

Egg- og Hønedagen ble avholdt på Borgen gård for 5.gang, og var en suksess også i år med mange stands med salg av egg, kyllinger, husflid etc.

Vi har deltatt på flere arrangementer i Østfold og fått vise fram hønene våre og reklamert for klubben.

Klubb-bladet ”Fjæfenytt” har kommet ut med 4 nummer i 2015.

Klubben har fått utbetalt kr. 27.088,26 fra ”Grasrotandelen” i Norsk Tipping.

ØRKF har pr. 31.12.15 97 medlemmer tilknyttet NRFF og 61 støttemedlemmer, tilsammen 158 medlemmer.

Årsberetningen ble godkjent.

Regnskap v/Tore Møller Eriksen. Revidert regnskap ble lagt fram og godkjent.

Det var ingen innkomne saker.

Valg. Valgkomiteens innstilling ble godkjent, og styret for 2016 ser sånn ut:

Leder: Bente Nyberg, valgt for 1 år.

Nestleder: Leif Mareno Larsen, ikke på valg i år.

Kasserer:  Tore Møller Eriksen, gjenvalgt for 2 år.

Sekretær: Kirsten Lunde, ikke på valg i år.

Styremedlem: Liv Wenche Holtet, ikke på valg i år.

Styremedlem: Tormod Berger, gjenvalgt for 2 år.

Varamedlem:  Marius Johnsen, gjenvalgt for 1 år.

Varamedlem; Eva Ströberg, gjenvalgt for 1 år.

Revisorer: Evelyn Svendsen og Kjell Svendsen,  gjenvalgt for 1 år.

Materialforvalter: Martin Glenne Johansen, gjenvalgt for 1 år.

Kjøkkenkomité: Liv Wenche Holtet og Evelyn Svendsen, gjenvalgt for 1 år.

Redaksjonskomité: Bente Nyberg, Leif Mareno Larsen og tore Møller Eriksen, gjenvalgt for 1 år.

Valgkomité: Mads Disen, Jan Andersen og Evelyn Svendsen, valgt for 1 år.

Kirsten Lunde

Sekretær ØRFK

Nyeste kommentarer

15.10 | 15:54

Hei, noen som selger Barnevelder? Ute etter 4 høner og en hane. ...

10.10 | 00:15

Når er neste utstilling ?

30.06 | 19:24

Kan jeg slippe en liten høne inn til nyfødte kyllinger ?? Odd arne

12.01 | 11:22

Javel.