September

Medlemsmøte 2.9.2014 på Sanitetshuset på Borgenhaugen, Sarpsborg.

32 personer til stede.

Leder Bente ønsket velkommen til høstens første møte og opplyste følgende:

Yngvar Røstad har blitt Europamester med brevduer!

Laila Westenghar blitt Europamester med hund, Malteser!

Bjørg Johansen gjør det veldig bra med hest for tiden!

Så våre medlemmer utmerker seg med andre dyrehold enn bare dyr som kommer inn under vår formålsparagraf. Gratulerer så mye!

Videre sa hun at Mads Disen får et stipend av klubben pga sin iver og kreativitet slik at han kan være med til den danske landsutstillingen i Herning.

Vi har nå 70 medlemmer som betaler kontingent til forbundet og 40 støttemedlemmer som bare er medlemmer i vår klubb.

Kveldens foredragsholder var  Torstein Søby som driver med slaktekyllingproduksjon på Ørje. Han har et kyllinghus på 1200 m2, og her får han inn 21900 kyllinger hver gang. Det er slaktekylling av typen Ross308 som er den vanlige slaktekyllingen. I økologisk produksjon brukes Ross Rovansom vokser litt saktere. Maksimal dyretetthet er 36 kg levende vekt pr m2.

I produksjonen gjelder prinsippet med alt ut- alt inn: alle 21900 kommer inn samtidig og leveres omtrent samtidig. Før nytt innsett vaskes og desinfiseres det grundig. Møkk tas vekk med en gang da det er lettere å få det bort før det blir for tørt. Det desinfiseres bl a med røykbomber.

Produksjonen er helautomatisert både når det gjelder lys, ventilasjon, varme og luftfuktighet.. Det skal være 34*C og 50% fuktighet i huset når kyllingene kommer. Varme står på hele året, og det brukes både gass og vannbåren varme. Utgiftene til oppvarming er på ca kr.200 000 pr år. Temperaturen settes ned etter hvert, og mot slutten skal den være 23*C. Det blir bedre luft i huset om en bruker varme og ventilasjon samtidig.

Kyllingene kommer fra Elverum eller Hå i Rogaland. De kommer i kasser, og det brukes 20-30 min på å tømme ut alle 21900. De fôres 3-4 ganger pr dag også det automatisk ved hjelp av tidsur. Søby har på radio i huset for at de skal bli vant med bråk.

Dødeligheten ligger på 2-5%. Om de kommer fra rugeriene med plommesekk betennelse, kan det dø 2% første uke. Om det dør over 1% pga dette, får oppdretter refusjon fra rugeriet.

Det er lovpålagt at kyllingene skal ha mørkeperioder i løpet av døgnet for å hvile/sove. Enten 2 x 4 timer i løpet av døgnet eller 1 x 6 timer. Søby har mørkeperiode 6 timer om natta.

Kyllingene fôres litt forskjellig og slaktes til litt forskjellig tid avhengig av hva de skal brukes til. Vanlig grillkylling slaktes etter 28 dager mens for kylling som skal til McDonalds slaktes halvparten etter 30 dager og resten etter 35-37 dager. Etter 30 dager veier den levende kyllingen 1270 g, og etter 35 dager 2,5 kg.

Kyllingene får medisin mot koksidiose i fôret. De 2 siste dagene før slakting får de et fôr uten denne medisinen. Det går ca. 60 tonn fôr pr innsett.

Kyllingene samles for å sendes til slakteriet om natta da det er mørkt og stille i huset. 6 personer deltar i plukkingen, og det samles 23-28 kyllinger i hver kasse. Plukkelaget bruker 4 timer på et hus på denne størrelsen, og de kan ta to pr natt. Det brukes også gjerne en plukkemaskin som virker nesten som en skurtresker der gummitenner plukker opp kyllingene som går videre på et transportband og over i kasser. Søbys kyllinger ble så transportert til slakteriet i Herland der de slakter 12 000 kyllinger pr time. Slakteriet styrer all plukking, og oppdretter får melding om når det skal slaktes.

Takk til Torstein Søby for et interessant foredrag om en litt omdiskutert produksjon som jo produksjon av slaktekylling generelt er, noe som også gjenspeilet seg litt i spørsmålene han fikk etterpå.

Dagens rase var Moderne Engelske Kamphøns (MEK) dverg v/Eva Strøberg som hadde med seg et sjarmerende par av rasen.

Kjøkkenkomitéen sørget som alltid for deilige snitter, kaker og kaffe, og det var utlodning med mange fine gevinster.

Kirsten Lunde

sekr. ØRFK

Nyeste kommentarer

15.10 | 15:54

Hei, noen som selger Barnevelder? Ute etter 4 høner og en hane. ...

10.10 | 00:15

Når er neste utstilling ?

30.06 | 19:24

Kan jeg slippe en liten høne inn til nyfødte kyllinger ?? Odd arne

12.01 | 11:22

Javel.