årsberetning 2010

Årsberetning for Østfold Rasefjærfeklubb 2010

Styret for 2010 har bestått av:       Leder                        Bente Nyberg

                                                           Nestleder                  Anne Mette Thorshaug

                                                           Kasserer                   Lisbeth Svendsen

                                                           Sekretær                   Kirsten Lunde

                                                           Styremedlem                        Kjell Svendsen

                                                           Styremedlem                        Tore Møller Eriksen

                                                           Varamedlem             Jan Andersen

                                                           Valgkomité               Per-Otto Suther og Evelyn Svendsen

                                                           Revisorer                  Sidsel Madsen og Guri Dulin

                                                           Materialforvalter       Per-Otto Suther

Styremøter i 2010:

Det har vært avholdt 5 styremøter denne perioden:

-        16.februar på Høk kro, Skjeberg med følgende dagsorden: utstilling i Mossehallen i forbindelse med landsutstillingen for kaniner, tiltaksplanen for våren 2010, Danmarksturen og NRFF’s årsmøte

-        15.juli hos Kjell Svendsen i Onsøy hvor vi i hovedsak snakket om tiltaksplanen for høsten 2010.

-         29.september på Høk kro Skjeberg med hovedtema Østfoldutstillingen på Momarken

-         2.november på sanitetshuset på Borgenhaugen hvor vi kun hadde Østfoldutstillingen 27. og 28. november 2010 på Momarken på agendaen.

-        10.januar 2011 hos Kjell Svendsen i Onsøy der vi i hovedsak tok opp årsmøtet 1.2.2011. Vi snakket også litt om Danmarksturen til våren og titaksplanen for våren 2011.

Medlemsmøter i 2010:

Vi har hatt medlemsmøter på Sanitetshuset på Borgenhaugen, Sarpsborg første tirsdag i februar, mars, april, september, oktober og november.

-        2.februar: Årsmøte og medlemsmøte om tiltaksplanen våren 2010.

-        2.mars: 33 personer til stede. På dette medlemsmøtet skulle vi hatt besøk av veterinær Johan Ragnar Næss som skulle holdt foredrag om fôr for forskjellige årstider. Han var dessverre forhindret fra å komme. I stedet ble det en ”spørsmål og svar”-dag. Johan Viker, Trond Hansen, Jan-Erik Fredriksen og Per-Otto Suther, 4 medlemmer med ”lang fartstid”, satt i panelet og svarte på spørsmål fra medlemmene.

-        6.april: 33 medlemmer på møtet som i hovedsak ble brukt til å planlegge egg- og hønedagen på Borgen gård 13.mai.

-        20.juni (søndag): Sommerfest på Nedgården på Søndre Sandøy, Hvaler. Vi gikk en tur rundt på den idylliske øya og besøkte medlemmene som bor der før det ble servert grillmat og kaffe/kaker på Grendehuset. Vi fikk også et foredrag om øyas historie av Hans Kristian Rød.

-        7.september: 33 personer på møtet. Veterinær Gerhard Schaller som er spesialist på fjærfe og sykdommer, holdt et meget interessant foredragom de forskjellige fjørfe-sykdommene.

-        5.oktober: 32 medlemmer til stede, og dagens hovedtema var dommerkort og utstilling generelt. Vi hadde besøk av fjørfedommer Trond Edvardsen. Det ble også snakket en del om Øsfoldutstillingen.

-        2.november: 33 medlemmer på møtet som ble brukt til forberedelse til Østfoldutstillingen 26.-28.november.

-        7.desember: 49 personer påmeldt til årets siste møte og julebord med fantastisk god mat laget av medlemmene. Rugemaskinen vi hadde vunnet i årets vervekonkurranse, ble trukket og vinner ble Evelyn Svendsen Årets fotokonkurranse ble vunnet av Eva Strøberg med bilde av en MEK med kyllinger. Andre plass ble delt mellom Trond Sørensen med et bilde av en dverg Kochin hane og Kristine Kopperud med et bilde av en flott Brahma hane. Gratulerer til alle vinnere!

Evelyn og Kjell Svendsen har servert flotte snitter og kaffe/brus til alle medlemsmøtene, og Bente Nyberg og Sidsel Madsen har disket opp med kake. Vi har hatt utlodning med mange fine gevinster på hvert møte.

Vi har vist fram følgende høneraser på møtene: kopperfarget Maran (Lisbeth Svendsen), spisstoppet Appenzeller (Ellen Arntzen, Åge Bjerketvedt og Anne Johannessen) og laksefarget Faverolles (Kirsten Lunde).

Turer i 2010 :

-        1.mai: Hönans dag i Henån i Nordvästra Götaland, Sverige.

-        7. - 9.mai: 22 av medlemmene på tur til Odense i Danmark der vi besøkte Odense - Vestfyn Fjerkræklub.

-        11. - 12.sept: Tur til Dyrsku’n i Seljord.

-        21. september: 28 medlemmer i ØRFK besøkte Jan-Erik Fredriksen som har over 70 forskjellige raser svømmefugl i sitt oppdrett.

-        21.november: Dagstur til den svenske landsutstillingen i Bakkamo i nærheten av Uddevalla.

-        10. - 12.desember: Den danske landsutstillingen i Herning hvor en del av klubbens medlemmer reiste på eget initiativ.

Utstillinger i 2010:

-        5.-7. november: Landsutstillingen i Lindesnes med 5 utstillere fra ØRFK der Tormod Berger Norsk mester for SIR fugl.  Det var første gang denne prisen ble delt ut. Trond Hansen f ikk 2 x Skandinavisk Rasefjærfe Forbunds premie for sine flotte Jær høns
dverg brun-gul og stor gul-brun. Gratulerer til begge to!

-        26.-28.november: Vi arrangerte Østfoldutstilling der vel 200 dyr fra Østfold, Akershus og Vestfold var påmeldt. Det ble et flott arrangement, og Trond Hansen ble ”Best in show” med 1.0 jærhøns gulbrun dverg som fikk 96 poeng. Han ”kapret” også 1.og 2. plass med sine dverg Jærhøns. Gratulerer så mye!

Dugnader i 2010:

-        24. og 25. april hadde vi dugnad i Rakkestad. Bur ble malt og nødvendige reparasjoner ble foretatt.

-        4.mai hadde vi dugnad på Borgen gård hos Åge og Karianne i forkant av egg- og hønedagen her. Det ble ryddet, raket og sopt, og godt over 20 medlemmer var med.

-        12. mai, kvelden før hønedagen, hadde vi også en dugnad for siste finpuss før dagen.

Egg- og hønedag torsdag 13. mai, Kristihimmelfartsdag:

Vi hadde fått tilbud fra Åge og Karianne om å ha dette arrangementet på gården deres i Borgenveien 9, og medlemmene sto på med dugnader, kakebaking, og jobbing i løpet av dagen.

Vi hadde utstilling av høns og en salgsavdeling med kyllinger og voksne dyr. Det var flere stands der det ble solgt egg, husflid, tomatplanter, blomster og andre planter. Eva hadde stand med sine fantastiske fuglebilder, og Dagfinn Johansen var også til stede med utstyr.

Vi hadde snekring av små hønehus som senere ble auksjonert bort, bøttelotteri, hønebingo, sukkerspinn, kafé og grill. Alt i alt et svært vellykket arrangement med mange besøkende fra Østfold, Vestfold og våre naboklubber i Sverige, Nordvästra Götaland og 10-12 personer fra Värmlansdklubben .

Andre arrangement i løpet av året 2010:

Vi var i løpet av året invitert til å delta på flere arrangement, og vi fikk anledning til å vise fram hønene våre og reklamere for klubben på følgende steder:

-        26.-28.februar: Vi deltar på landsutstillingen for kaniner i Mossehallen der vi stilte med 8 raser pluss kyllinger og vaktler.

-        22. mai, pinseaften: Bygdedag på Hvaler Kystmuseum, Nordgården der medlemmer fra Hvaler deltok med en liten utstilling av dyr.

-        6.juni: Bygdedag på Elingård der medlemmer fra Onsøy deltok med utstilling.

-        7.juni: Sommermøte i Trøgstad Hagelag for å vise frem "høns i hagen". Noen av medlemmene deltok med 7 høneraser og hønebingo.

-        7.august: Strømfossdagen i Aremark der vi hadde med 8 raser og bøttelotteri.

-        13.-15.august: Markens Grøde i Rakkestad.

-        25.-29.august: Havnehagen på Momarken hvor våre medlemmer gjorde en flott jobb fra tirsdag t.o.m. søndag med utstilling av høns og gjess og bøttelotteri til inntekt for klubben.

-        26.september: Eplefestival på Kirkeøy, Hvaler, i regi av Hvaler Hagelag hvor medlemmene fra Hvaler var ansvarlige. De stilte opp med 15 hønseraser samt vaktler, moskusender og et bur med kyllinger.

Medlemsmassen:

Ved utgangen av 2009 hadde vi 62 betalende medlemmer, og mot slutten av 2010 har antallet medlemmer økt til 86, og vi er dermed en av Norges største klubber J

Nettsiden vår:

www.ostfold-rasefjerfeklubb.com er flittig besøkt, pr. 30.januar 2011 har mer enn 132000 personer besøkt siden, og vi har fått mange kommentarer på at det er en flott og interessant side. Mange har skrevet i gjesteboka og kjøp/salg sida er flittig i bruk.

Stensvik, Hvaler 30.januar 2011

Kirsten Lunde

sekretær

Nyeste kommentarer

15.10 | 15:54

Hei, noen som selger Barnevelder? Ute etter 4 høner og en hane. ...

10.10 | 00:15

Når er neste utstilling ?

30.06 | 19:24

Kan jeg slippe en liten høne inn til nyfødte kyllinger ?? Odd arne

12.01 | 11:22

Javel.