2011

Referat fra Årsmøte i ØRFK tirsdag 1.februar 2011 kl.19.00 i Sanitetshuset på Borgenhaugen, Borgenveien 8, Sarpsborg.

Saksliste :

1.     Valg av møteleder

2.     Valg av referent

3.     Godkjenning av innkalling og dagsorden

4.     Årsberetning

5.     Regnskap

6.     Styrets forslag til endring av klubbens vedtekter

7.     Innkomne saker

8.     Valg

35 personer var på møtet.

Sak 1

Tore Møller Eriksen ble valgt til møteleder.

Sak 2

Kirsten Lunde ble valgt til referent.

Sak 3

Innkalling og dagsorden ble godkjent med en kommentar om at punkt 6 i grunnen skulle vært utelatt da dette var et punkt på sakslista i 2009. Tore Møller Eriksen svarte at det var meningen å gå gjennom de nye vedtektene, men at disse i stedet skulle settes inn på klubbens hjemmeside.

Sak 4

Årsberetning ble lest opp av Kirsten Lunde. Den ble godkjent uten kommentarer.

Sak 5

Lisbeth Svendsen redegjorde for regnskapet som ble godkjent uten kommentarer.

Sak 6

Det ble henvist til at de nyreviderte vedtektene skulle settes inn på nettsida.

Sak 7

Det var ingen innkomne forslag.

Sak 8

Valgkomiteens forslag var som følger:

Styreleder:                    Evelyn Svendsen velges for 1 år. Godkjent.

1.styremedlem:                Bente Nyberg velges for 2 år. Godkjent.

3.styremedlem:                Line Johansson velges for 2 år. Godkjent.

Kasserer:                        Lisbeth Svendsen. Ikke på valg.

Sekretær:                      Kirsten Lunde. Ikke på valg.

2.styremedlem:                Anne Mette Thorshaug. Ikke på valg.

1.vararepresentant:         Her hadde valgkomiteen innstilt på Kjell Svendsen. Det var kommet inn et skriftlig forslag på Tormod Berger. Dette ble trukket og Kjell Svendsen ble valgt for 1 år.

Revisorer:                       Sidsel Madsen gjenvelges for 1 år. Godkjent

                                      Guri Dulin gjenvelges for 1 år. Godkjent.

Valgkomité:                     Jan Andersen (leder) velges for 1 år. Godkjent.

                                      Tore Møller Eriksen velges for 1 år. Godkjent.

Materialforvalter:          Per-Otto Suther gjenvelges for 1 år. Godkjent.

Kjøkkenkomité:                Dette var nytt dette året og følgende var innstilt fra valgkomitéen:

                                      Liv Wenche Holtet (leder) velges for 1 år. Godkjent.

                                      Karianne Borgen velges for 1 år. Godkjent.

Jan Andersen og Tore Møller Eriksen gikk ut fra styret og fikk blomster

for sin innsats gjennom mange år.

Bente Nyberg gikk av som leder og fikk et glass med inngravering som

takk for sine år som leder for klubben.

Medlemsmøte

Etter årsmøtet snakket vi om tiltaksplanen for vårsemesteret.

-       Det ble foreslått å ta opp igjen det foredraget om fór som ble avlyst i fjor.

-       Oppdretterbesøk til Vestfold en lørdag eller søndag.

-       Besøke våre egne medlemmer en ettermiddag. Marit Lyckander og Mette Thorshaug og Kristine Kopperud var medlemmer som ble foreslått å besøke. Mette og Kristine starter gårdsbutikk i vår.

-       Skal vi legge sommeravslutningen til Ramme gård på Hvitsten?

-       Trond Edvardsen ville gjerne komme og snakke om dommerkort.

Klubben vår er 30 år neste år, og vi vurderer å søke om å få landsmøtet her samtidig som vi søker sammen med Vestfold-klubben om å få Landsutstillingen samme år (2012) i Messehallen i Tønsberg.

Det var bevertning i form av pølser/lomper, vafler, kaker, brus og kaffe. Det var også loddsalg med mange flotte gevinster.

Stensvik 16.januar 2011

Kirsten Lunde

sekretær

Nyeste kommentarer

15.10 | 15:54

Hei, noen som selger Barnevelder? Ute etter 4 høner og en hane. ...

10.10 | 00:15

Når er neste utstilling ?

30.06 | 19:24

Kan jeg slippe en liten høne inn til nyfødte kyllinger ?? Odd arne

12.01 | 11:22

Javel.