Årsmøtereferat 2012

Referat fra Årsmøte i ØRFK tirsdag 7.februar 2012 kl.19.00 i Sanitetshuset på Borgenhaugen, Borgenveien 8, Sarpsborg.

Saksliste :

  1.  1.          Valg av møteleder
  2. Valg av referent
  3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  4. Årsberetning
  5. Regnskap
  6. Innkomne saker
  7. Valg

28 personer var på møtet.

 

Sak 1

Tore Møller Eriksen ble valgt til møteleder.

 

Sak 2

Kirsten Lunde ble valgt til referent.

 

Sak 3

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

 

Sak 4

Årsberetning ble lest opp av Kirsten Lunde. Den ble godkjent uten kommentarer.

 

Sak 5

Lisbeth Svendsen redegjorde for regnskapet som ble godkjent uten kommentarer.

 

Sak 6

Det var kommet inn 1 sak til årsmøtet. Evelyn Svendsen hadde kommet med et skriftlig forslag med ordlyden:

”Jeg foreslår at vi bevilger noe midler til de som går, og vil gå på kurs for å bli dommere. Om det blir når de er ferdig med kurset eller underveis, må diskuteres. Det koster en god del å reise rundt for å lære”

 

Årsmøtet var enig i dette, og størrelsen på honoraret fastsettes av styret i følgedokumenterte reisekostnader.

 

Sak 7

Valgkomiteens forslag var som følger:

Styreleder:                    Bente Nyberg velges for 1 år. Godkjent.

Kasserer:                        Tore Møller Eriksen velges for 2 år. Godkjent.

1.styremedlem:                Tormod Berger velges for 2 år. Godkjent.

2.styremedlem:                Leif Mareno Larsen velges for 2 år. Godkjent.

 

Sekretær:                      Kirsten Lunde. Ikke på valg.

2.styremedlem:                Line Johansson. Ikke på valg.

 

1.vararepresentant:         Liv Wenche Holtet velges for 1 år. Godkjent.

 

Revisorer:                       Kjell Svendsen (leder) velges for 1 år. Godkjent

                                      Evelyn Svendsen velges for 1 år. Godkjent.

 

Valgkomité:                     Jan Andersen (leder) velges for 1 år. Godkjent.

                                      Marius Johnsen velges for 1 år. Godkjent.

 

Materialforvalter:          Per-Otto Suther gjenvelges for 1 år. Godkjent.

 

Kjøkkenkomité:                Liv Wenche Holtet (leder) velges for 1 år. Godkjent.

                                      Karianne Borgen velges for 1 år. Godkjent.

 

Evelyn Svendsen, Anne Mette Thorshaug, Lisbeth Svendsen og Kjell Svendsen gikk

ut fra styret og fikk håndlagde glass for sin innsats gjennom mange år.

 

 

Medlemsmøte

Etter årsmøtet snakket vi om tiltaksplanen for vårsemesteret.

Førstkommende medlemsmøte 6.mars kommer Per-Otto Suther og Terje Nærland for å snakke om klubbens oppstart for 30 år siden.

 På medlemsmøtet i april kommer Arnkjell Johansen og snakker om hvordan vi setter opp feller og beskytter dyra våre mot rovdyr.

 Tur til Henån 1.mai.

Egg- og Hønedag på Borgen 20.mai.

Danmarkstur 7.-10. juni.

 

Endelig fastsatt tiltaksplan kommer etter 1. styremøte og blir lagt ut på klubbens nettside.

 

Klubben vår er 30 år i år, og vi har ansvaret for årets landsmøte som skal avholdes på Sandbrekke Gjestegård på Hvaler 28.aprli.

Vi skal også arrangere årets Landsutstilling sammen med Vestfold-klubben i Messehallen i Tønsberg.

 

Det ble opplyst om at det nå er 14 spillere på Norsk Tipping som har registrert sin ”Grasrotandel” på klubben.

 

Det var bevertning i form av pølser/lomper, vafler, kaker, brus og kaffe. Det var også loddsalg med mange flotte gevinster.

 

Stensvik 28.februar 2012

Kirsten Lunde

sekretær

Nyeste kommentarer

15.10 | 15:54

Hei, noen som selger Barnevelder? Ute etter 4 høner og en hane. ...

10.10 | 00:15

Når er neste utstilling ?

30.06 | 19:24

Kan jeg slippe en liten høne inn til nyfødte kyllinger ?? Odd arne

12.01 | 11:22

Javel.