Årsberetning 2011

Årsberetning for Østfold Rasefjærfeklubb 2011

Styret for 2010 har bestått av:       Leder                        Evelyn Svendsen

                                                           Nestleder                  Bente Nyberg

                                                           Kasserer                   Lisbeth Svendsen

                                                           Sekretær                   Kirsten Lunde

                                                           Styremedlem             Anne Mette Thorshaug

                                                           Styremedlem             Line Johansson

                                                           Varamedlem             Kjell Svendsen

Valgkomité                Tore Møller Eriksen

Jan Andersen

                                                           Revisorer                  Sidsel Madsen  

Guri Dulin

                                                           Materialforvalter       Per-Otto Suther

                                                           Kjøkkenkomite         Liv Wenche Holtet

                                                                                              Karianne Borgen

Styremøter i 2011:

Det har vært avholdt 7 styremøter denne perioden:

-        7.februar hos Evelyn og Kjell i Onsøy, der følgende ble tatt opp: tiltaksplanen for våren 2011, nedsettelse av arbeidsgruppe til Egg- og Hønedagen, Landsutstillingen og NRFF´s årsmøte som vi skal ha i 2012 og fornyelse av bur. Det ble også bestemt at vi skulle lage en side for klubben på Facebook.

-        13.april hos Mette på Ørje hvor vi i hovedsak snakket om Egg- og Hønedagen på Borgen. Vi snakket også om Danmarksturen og eggbytardagen i Henån 1.mai.

-         3.mai på Borgenhaugen hvor vi hadde som Egg- og Hønedagen og Danmarksturen som tema.

-         7.august hos Kirsten på Hvaler. Tema for møtet var Momarken 23.-28.august, Eplefestivalen på Hvaler 25.september og tiltaksplanen for høsten 2011.

-        4.oktober på Borgenhaugen hvor vi temaet var Øsfoldutstillingen var temaet.

-        10.januar 2012 hos Evelyn og Kjell i Onsøy hvor vi hovedsakelig snakket om årsmøtet og forslag til tiltak våren 2012.

-        7.februar 2012 på Borgenhaugen hvor vi hadde en gjennomgang av årsmøtesakene.

-        I tillegg har styret hatt mye kontakt via mail, telefon og sms.

Medlemsmøter i 2011:

Vi har hatt medlemsmøter på Sanitetshuset på Borgenhaugen, Sarpsborg første tirsdag i februar, mars, april, mai, september, oktober, november og desember.

-        1.februar: Årsmøte og medlemsmøte om tiltaksplanen våren 2011.

-        1.mars: 32 personer til stede. På dette medlemsmøtet var dommer Trond Edvardsen på besøk og snakket om dommerkort.

-        5.april: 31 medlemmer på møtet hvor vi hadde besøk av Bjødne Eskeland som demonstrerte kunstig inseminasjon av høns. 

-        3.maii: 35 personer på møtet. Dette møtet ble i hovedsak viet Egg- og Hønedagen.

-        19.juni (søndag): Sommeravlutning på Ramme gård på Hvitsten, Vestby hvor vi fikk omvisning på gården og i den flotte hagen og hadde grillfest på stranden.

-        6.september: 25 medlemmer møtte. Møtet ble hovedsaklig brukt til å gjennomgå tiltakene for høsten 2011.

-        4.oktober: 21 medlemmer til stede, og dagens hovedtema var Øsfoldutstillingen 25.-27.november.

-        1.november: 20 medlemmer på møtet hvor Jonas Gjærstad snakket om fjærfeavl og fargegenetikk.

-        6.desember: ca 50 personer påmeldt til årets siste møte og julebord med fantastisk god mat laget av medlemmene. Rugemaskinen vi hadde vunnet i årets vervekonkurranse for 2.gang, ble trukket og vinner ble Line Johansson J Årets fotokonkurranse ble vunnet av Eva Strøberg med bilde av andunger. Gratulerer til vinnerne!

Kjøkkenkomiteen har servert flotte snitter, kake og kaffe/brus til alle medlemsmøtene. Vi har hatt utlodning med mange fine gevinster på hvert møte.

Vi har vist fram følgende høneraser på møtene: gull sortbåndet Brahma (Liv Wenche Holtet), dverg Barnevelder (Line Johansson), Sultan (Eva Strøberg), Lakenfelder (Åge Bjerketvedt), laksefarget dverg Faverolles og Antwerpener Skjegghøns, sitron svart porselen (Kirsten Lunde).

Turer i 2011 :

-        1.mai: Hönans dag i Henån i Nordvästra Götaland, Sverige.

-        2.-5. juni:  av medlemmene på tur til Roskilde i Danmark der vi besøkte Allerød - Hørsholm Fjerkræklub på fredagen, var på durskuet lørdag og besøkte en fuglepark i Helsingborg, Sverige på vei hjem på søndagen.

-        10. - 11.sept: Tur til Dyrsku’n i Seljord.

-        8. - 11.desember: Den danske landsutstillingen i Herning hvor en del av klubbens medlemmer reiste på eget initiativ.

Utstillinger i 2011:

-        21.-23. oktober: lokalutstilling i Vestfold hvor flere av våre medlemmer deltok.

-        11.-13. november: Det var nesten 800 dyr påmeldt på Landsutstillingen i Lindesnes der Trond Hansen fikk et championat for Jærhøns gul-brun 0,1 og kom høyt opp på premielista med både store og dverg Jærhøns. Gratulerer! Utenom Trond, var det 6 utstillere fra Østfold.

-        25.-27.november: Vi arrangerte Østfoldutstilling der ca 250 dyr fra Østfold, Akershus og Vestfold var påmeldt. Det ble et flott arrangement, Øivind Thorvaldsen ble klubbmester med en trio R.I.R. og Trond Hansen ble ”Best in show” med Norsk Jærhøns, stor, gul-brun som fikk 96 poeng. Svært hyggelig at Eva Strøberg fikk et championat for sin Sultan høne som fikk 96 poeng. Det er første gang Eva stiller på utstilling!  Gratulerer så mye til alle!

Dugnader i 2011:

-        21.mai (lørdag) hadde vi dugnad på Borgen gård hos Åge og Karianne i forkant av egg- og hønedagen her. Det ble ryddet, satt opp telt og gjort mye forberedelser til dagen etter, og mange medlemmer deltok. 

Egg- og hønedag søndag 22.mai:

Det var 2.gang Åge og Karianne velvillig stilte Borgen gård til disposisjon for dette arrangementet. Og som i fjor sto medlemmene på med dugnad, kakebaking og annen jobbing.

Vi hadde et planleggingsmøte på Borgen søndag 27.mars der Åge, Karianne, Leif, Kristine og Liv Wenche deltok foruten styret. Her ble oppgaver fordelt.

Vi hadde utstilling av 16 høneraser og egg og en salgsavdeling med egg, kyllinger og voksne dyr. Det var flere stands der det ble solgt husflid, planter og andre saker. Dagfinn Johansen var også til stede med utstyr, og Askim og omegn kaninforening viste fram forskjellige kaninraser. Dessuten kom Eivind og Ann-Sofi (fra x-faktor) og sang og Åsmund Osmondo Eide (medlem i ØRFK) hadde et lite dyreshow for oss.

På programmet var det også snekring av små hønehus som senere ble auksjonert bort, bøttelotteri, hønebingo, kafé og grill. Alt i alt et svært vellykket arrangement med mange besøkende fra Østfold, Vestfold, Vest Agder, Bergen, Oslo og våre naboklubber i Sverige.  

Andre arrangement i løpet av året 2011:

Vi var i løpet av året invitert til å delta på flere arrangement, og vi fikk anledning til å vise fram hønene våre og reklamere for klubben på følgende steder:

-         .juni: Bygdedag på Elingård der medlemmer fra Onsøy deltok med utstilling.

-        13.august: Strømfossdagen i Aremark der vi hadde med 8 raser og bøttelotteri.

-        23.-28.august: Havnehagen på Momarken hvor våre medlemmer gjorde en flott jobb med utstilling av høns og gjess og bøttelotteri til inntekt for klubben.

-        25.september: Eplefestival på Kirkeøy, Hvaler, i regi av Hvaler Hagelag hvor medlemmene fra Hvaler var ansvarlige. Vi stilte opp med 15 hønseraser samt vaktler, ender og et bur med kyllinger. Bøttelotteri og hønebingo ga fine inntekter til klubben.

Dommerkurs:

To av klubbens medlemmer, Bente Nyberg og Kirsten Lunde, har begynt på dommerkurs i regi av NRFF og har hittil deltatt på to kurshelger og vært aspiranter på henholdsvis 4 og 3 utstillinger.

Grasrotandelen:

Klubben er nå blitt registrert i Brønnøysundregisteret og vi kan nå få en del av ”Grasrotandelen” som utbetales gjennom Norsk Tipping 3 ganger i året. 5% av ens spilleinnsats går til klubben når en ber om det hos kommisjonæren.

Medlemsmassen:

Mot slutten av 2010 hadde vi 86 medlemmer, og pr. i dag har antallet medlemmer økt til 96, og vi er en av Norges største klubber J

Nettsiden vår:

www.ostfold-rasefjerfeklubb.com er flittig besøkt, pr. 5.februar 2012 har 315336 personer besøkt siden, og vi har fått mange kommentarer på at det er en flott og interessant side. Mange har skrevet i gjesteboka og kjøp/salg sida er flittig i bruk.

Stensvik, Hvaler 5.februar 2012

Kirsten Lunde

sekretær

Nyeste kommentarer

15.10 | 15:54

Hei, noen som selger Barnevelder? Ute etter 4 høner og en hane. ...

10.10 | 00:15

Når er neste utstilling ?

30.06 | 19:24

Kan jeg slippe en liten høne inn til nyfødte kyllinger ?? Odd arne

12.01 | 11:22

Javel.