Forside

ÅRSBERETNING FOR ØSTFOLD RASEFJÆRFEKLUBB 2012

 

Styret for 2012 har bestått av: 

Leder                        Bente Nyberg
Nestleder                  Line Johansson
Kasserer                    Tore Møller Eriksen
Sekretær                   Kirsten Lunde
Styremedlem               Tormod Berger
Styremedlem               Leif Mareno Larsen
Varamedlem                 Liv Wenche Holtet

Valgkomité                Marius Johnsen
                                Jan Andersen

Revisorer                   Evelyn Svendsen og Kjell Svendsen
Materialforvalter       Per-Otto Suther
Kjøkkenkomite            Liv Wenche Holtet og Karianne Borgen

 Styremøter i 2012:

Det har vært avholdt 6 styremøter denne perioden:

-       21. februar på Høk kro, der følgende ble tatt opp: aktivitetsplanen for våren 2012, budsjettet for 2012, Landsutstillingen og NRFF´s årsmøtet på Hvaler. Det ble også bestemt at klubben skulle kjøpe følgende datautstyr: laptop, skriver, ekstern harddisk til klubben som leder disponerer og en minnepenn til hvert styremedlem.

-       6. mars på Borgenhaugen hvor vi i hovedsak snakket om Danmarksturen. Vi snakket også om Egg- og Hønedagen og om møtet vi måtte ha med Vestfold-klubben i forbindelse med Landsutstillingen i Tønsberg.

-       19. april på Borgen gård var et utvidet styremøte der også Marius Johnsen, Anne Mette Thorshaug, Åge Bjerketvedt og Karianne Borgen deltok. Dette var et forberedende møte i forbindelse med Egg- og Hønedagen på Borgen gård 20.mai.

-       5. juni på Borgenhaugen hvor vi hadde Danmarksturen som tema. Vi snakket også om at vi skulle ha en høstfest på Borgen når vi startet opp etter sommeren  og om bøttelotteriet vi skulle ha på OBS på Tunejordet.

-       4. september på Borgenhaugen.Tema for møtet var Landsutstillingen i Tønsberg 8.-11. november.

-       31. januar 2013 på Høk kro hvor vi hovedsakelig hadde en gjennomgang av årsmøtesaker.

-       I tillegg har styret hatt mye kontakt via mail, telefon og sms.

-       Vi har også hatt 2 møter med Vestfold-klubben, 1 på Ås og 1 i Tønsberg i forbindelse med Landsutstillingen.

 Medlemsmøter i 2012:

Vi har hatt medlemsmøter på Sanitetshuset på Borgenhaugen, Sarpsborg første tirsdag i februar, mars, april, mai, juni, august, september, oktober og desember.

-       7. februar: 28 personer på møtet. Årsmøte og medlemsmøte om aktivitetsplanen våren 2012.

-       6. mars: 34 personer til stede. I forbindelse med at ØRFK var 30 år i 2012, hadde vi et ”mimremøte” der Per-Otto Suther, Terje Nærland og Terje Reinfjord fortalte om oppstarten av klubben. Eva Strøberg viste fram sine flotte Malayere.

-       3. april: 25 medlemmer på møtet hvor Arnkjell Johansen snakket om hvordan vi kan beskytte våre fugler mot rovdyr, og han hadde med flere forskjellige feller som han demonstrerte for oss.  

-       8. maii: 22 personer på møtet. Dette møtet ble i hovedsak viet planlegging av Egg- og Hønedagen.

-       5. juni: 19 medlemmer på møtet hvor vi snakket om Danmarksturen og evaluerte Egg- og Hønedagen.

-       18. august: I stedet for sommeravslutning, valgte vi i år å ha en høstfest før vi begynte på høsthalvåret. Denne var på Borgen gård. Vi grillet og spiste ved langbord på låven, hadde hanegalkonkurranse og noen medlemmer hadde med dyr for salg.

-       4. september: 26 medlemmer til stede. Vi snakket om Eplefestivalen på Hvaler og Landsutstillingen i Tønsberg.

-       2. oktober: 20 medlemmer på møtet. Dagens hovedtema var Landsutstillingen i  8.-11. november.

-       4. desember: ca 50 personer var påmeldt til årets siste møte og julebord med fantastisk god mat laget av medlemmene. Årets fotokonkurranse ble vunnet av John Wirkola Dirksen. Gratulerer til vinneren!

Kjøkkenkomiteen har servert flotte snitter, kake og kaffe/brus til alle medlemsmøtene. Vi har hatt utlodning med mange fine gevinster på hvert møte.

 Turer i 2012:

-       1. mai: Hönans dag i Henån i Nordvästra Götaland, Sverige.

-       7.-10. juni: 12 medlemmer m/familie og venner, til sammen 25 personer på tur til Roskilde i Danmark der vi besøkte oppdrettere i København Krets på fredagen, var på dyrskuet lørdag og besøkte Det Blå Marked på vei hjem på søndag.

-       5. - 9. desember: Europautstillingen i Leipzig, Tyskland hvor 6 av klubbens medlemmer reiste sammen Bergslagens Rasfjäderfäförening. På denne turen ble det kjøpt rugemaskin og kyllingmor som skal være hovedgevinster i lotteriet 2013.

Utstillinger i 2012:

9. - 11. november: Det var nesten 1000 dyr påmeldt på Landsutstillingen i Tønsberg som ble arrangert av Østfold Rasefjærfeklubbder og Vestfold Hobbyfjerfeklubb. Det var en fin utstilling med mange besøkende og 11 utstillere fra Østfold. Trond Hansen kom på 5. plass med 1.2 Jærhøns dverg brun-gul (mørk) og Eva Strøberg fikk Dommernes Ærespris for sin Sultan hane. Gratulerer! 

Årsmøtet i NRFF i 2012:

I forbindelse med at klubben vår hadde 30års jubileum, hadde vi søkt om å få arrangere årets årsmøte i forbundet. Det ble avholdt på Sandbrekke Gjestegård på Kirkeøy, Hvaler 28.april. Det ble et fint arrangement. Bente Nyberg hadde 1 år igjen av sin periode i styret, og var ikke på valg. Jan Andersen ble valgt inn i valgkomiteen, og Kirsten Lunde ble varamedlem til samme. Turid Haaland ble gjenvalgt som leder i Sentralstyret.

Egg- og hønedag søndag 20.mai:

Det var 3.gang Åge Bjerketvedt og Karianne Borgen velvillig stilte Borgen gård til disposisjon for dette arrangementet. Og som tidligere år sto medlemmene på med dugnad, kakebaking og annen jobbing.

Vi hadde et planleggingsmøte på Borgen torsdag 19. april der Åge, Karianne, Marius Johnsen og Anne Mette Thorshaug deltok foruten styret. Her ble oppgaver fordelt.

Vi hadde utstilling av 20 høneraser og egg og salgsavdelinger med egg, kyllinger og voksne dyr. Det var flere stands der det ble solgt husflid, planter og andre saker. Dagfinn Johansen var også til stede med utstyr, og Askim og omegn kaninforening viste fram forskjellige kaninraser og kaninhopping og Østfold Rasedueforening viste fram flere dueraser. Dessuten kom Eivind  (fra x-faktor) og sang for oss.

På programmet var det også snekring av små hønehus som senere ble auksjonert bort, bøttelotteri, hønebingo, kafé og grill. Alt i alt et svært vellykket arrangement med mange besøkende fra Østfold, Vestfold, Vest Agder, Oslo og våre naboklubber i Sverige.  

 

Andre arrangement i løpet av året 2012:

Vi var i løpet av året invitert til å delta på flere arrangement, og vi fikk anledning til å vise fram hønene våre og reklamere for klubben på følgende steder:

-        21. og 22. april: Vårdagene på Høgtorp Fort på Mysen der medlemmer deltok med utstilling og vi hadde bøttelotteri.

-       10. – 12. august: Markens Grøde i Rakkestad der vi fikk vist fram flere raser.

-       11. august: Strømfossdagen i Aremark der vi hadde med 6 raser, ender og bøttelotteri.

 -       23. september: Eplefestivalen på Kirkeøy, Hvaler, i regi av Hvaler Hagelag. Vi stilte opp med flere hønseraser samt vaktler, ender og kyllinger. Bøttelotteri og hønebingo ga fine inntekter til klubben.

-       Bøttelotteri på OBS på Tunejordet i juni var veldig populært. Stor takk til Liv Wenche og Bjørg som fikk inn mye penger til klubben.

Grasrotandelen:

Klubben er registrert i Brønnøysundregisteret og vi får en del av ”Grasrotandelen” som utbetales gjennom Norsk Tipping 3 ganger i året. 5% av ens spilleinnsats går til klubben når en ber om det hos kommisjonæren. For 2012 har ØRFK mottatt kr.15 685,92.
Fantastisk !

Medlemsmassen:

Klubben har pr. i dag 91 medlemmer, og vi er en av Norges største klubber !

Nettsiden vår:

www.ostfold-rasefjerfeklubb.com er flittig besøkt, pr. 4.februar 2013 har 519853 personer besøkt siden, og vi har fått mange kommentarer på at det er en flott og interessant side. Mange har skrevet i gjesteboka og kjøp/salg sida er flittig i bruk.                                                                                                                                                              Vi har også en side på Facebook som brukes mye.

Stensvik, Hvaler 3.februar 2013

Kirsten Lunde

sekretær

Nyeste kommentarer

15.10 | 15:54

Hei, noen som selger Barnevelder? Ute etter 4 høner og en hane. ...

10.10 | 00:15

Når er neste utstilling ?

30.06 | 19:24

Kan jeg slippe en liten høne inn til nyfødte kyllinger ?? Odd arne

12.01 | 11:22

Javel.