AVLSARBEID GJENNOM ÅRET ved Per Otto Suther

AVLSARBEID GJENNOM ÅRET.

Hvordan unngå de verste tabber.

La det med en gang være sagt at et helt perfekt avlsarbeid er det ingen som klarer og få til. Det vil alltid være rom for forbedringer, selv for den som satser mest.

Men det sier seg selv at jo mer tid en setter av til å stelle med sine dyr, jo bedre bør resultatet kunne bli.

Vi mennesker er forskjellig, og derfor har vi også forskjellige måter å stelle våre dyr på.  Den ene måten kan være like god som den andre.  Og vi kan lære mye av hverandre.  Er du nybegynner er det viktig å lytte til dem som har drevet en stund. De har som regel god erfaring og mye kunnskap å dele med deg som er fersk i gamet.

Sørg for å anskaffe deg friske dyr, som er klekket på våren eller forsommeren. Skal du drive med rasehøns så sjekk at dyra er av ren rase, og at de har faste fotringer. Snakk med noen som er medlem i en fjørfeklubb, og kjøp dyr av dem.  Kjøp helst dyr av dem som deltar på utstillinger.  Navn på disse oppdrettere finner du i utstillingskatalogen for hver utstilling.   Se etter hvordan renholdet er hos selger. Er det mye møkk der, kan det være lurt og avstå fra å handle dyr på et slikt sted. Sjekk at dyra ikke har lus under vingene. Ikke luseegg eller fastgrodd møkk ved kloakkåpningen.  Og at de ikke har kalkbeinsmidd, (sees som hvitt belegg på beina.) Sørg selv for å ha godt renhold hos dine høns, etter at de er innkjøpt og kommet på plass hjemme hos deg.  Spray vagler og kroker med radar iblant for å holde lus og midd unna.  Av og til bør en også spraye dyrene. De sprayes under vingene og i baken.  Særlig viktig er det å spraye de dyra en kjøper før de settes inn i ditt hønsehus.  Hent dyra på dagtid når det er lyst, slik at du ser godt hvordan de ser ut.         

Rasehøns skal ikke verpe hele året.  På senhøsten og vinteren trenger de en hvileperiode.  Da må du skru av det kunstige lyset i hønsehuset, og ikke fore dem for hardt. Dagene blir da korte, og de trenger mindre mat. Haner og høner skal da ikke gå sammen. De skal settes sammen når det nærmer seg den tiden da du skal samle egg til ruging. Det blir flere frødde egg når hanene også har hvilt seg fra parring gjennom vinteren.  Må du ha på varme i hønsehuset om vinteren så unngå varmepærer.  De gir også en del lys som kan føre til unødig verping. Bruk heller en oljefylt radiator med termostat.

Du setter på lyset 3 - 4 uker før du skal samle rugeegg. Og du slipper på hanene ca. 14. dager før eggsamlingen begynner.  Kyllinger bør klekkes i perioden februar - mai.  De store tregvokste rasene klekkes først.  Dvergrasene noe senere.  Det går an å klekke kyllinger fram mot St. Hans tider. Men unngå å klekke kyllinger om høsten.  De stopper som regel opp i vekst og blir altfor sent utviklet.  Slike kyllinger blir  som oftest pjuskete og stygge, og er langt mer sårbare for sykdommer. Syke dyr lukes vekk så raskt som mulig. Grav dem ned, eller brenn de opp. Ikke gi dem til katt eller hund. Da får de smaken, og kan lett gå over til å ta levende dyr.

Ikke sats på for mange raser, selv om hver enkelt rase har sin sjarm. Sats heller på flere individer av hver enkelt rase.  Da øker du sjansen for å avle fram gode dyr. Sørg for å kjøpe faste fotringer til kyllingene dine. De tres inn på foten når kyllingene er i en viss alder. Med faste fotringer på plass kan du delta på utstillinger med dyra dine.  Du må selvsagt ha betalt medlemskontingent for å kunne kjøpe fotringer, og for å kunne delta på utstilling. Når kyllingene er små kan alle gå sammen.  Men når de blir større må haner og høner gå hver for seg. Hvis ikke vil de slåss mye, og det vil gi unødvendig stygge dyr.  Husk at på utstilling teller haner mer en høner. Så det er god grunn til å ta vare på hanene. Det går som regel greit og ha mange haner sammen når de er vant med å være sammen fra de er små.  Du kan gjerne slippe en gammel hane inn til halvstore hanekyllinger.  Gamlefar blir da sjefen, og han vil passe på alle de andre.

Det er fint å ha hønene ute om sommeren.  Men da er det også viktig å ta visse forhåndsregler.  Avlsdyr som en har tenkt å ha på utstilling skal selvfølgelig ikke bli revemat.  Sørg for å ha dem i tette og sikre volierer.  De har ikke vont av å være i en innhegning. Skal du ha noen frittgående høner så må det bli dyr som ikke skal på utstilling. For hvis de går helt fritt kan de lett bli tatt av hauk eller rev.  Husk at alle rovfugler er totalfredet, og respekter det.  Pass på dyra dine, for det er din skyld hvis de blir tatt.  Ikke la høns gå sammen med ender og gjess.  Da kan hønsene lett bli smittet av møkka fra svømmefuglene, da de skiter mye, som oftest bløt møkk.

Senhøstes når kyllingene begynner å bli utvokst, så tar du fram Rasefjærfestandarden, og sjekker om de holder sånn noenlunde mål. De beste plukkes ut til å delta på utstilling. Rasefjærfestandarden fåes kjøpt, spør noen i klubben om det.  Det er en god investering, selv om den koster litt. Satser du på å avle fram gode rasehøns, så er du med på å bevare våre hønseraser. Lykke til med din avl.  Håper den gir deg mye glede.

Per-Otto Suther

Rakkestad

Nyeste kommentarer

15.10 | 15:54

Hei, noen som selger Barnevelder? Ute etter 4 høner og en hane. ...

10.10 | 00:15

Når er neste utstilling ?

30.06 | 19:24

Kan jeg slippe en liten høne inn til nyfødte kyllinger ?? Odd arne

12.01 | 11:22

Javel.