Aktivitetsplan høst

TILTAKSPLAN FOR HØSTHALVÅRET 2011.

Medlemsmøtene :

Østfold Rasefjærfeklubb holder sine medlemsmøter i sanitetshuset på Borgenhaugen, Borgenveien 8, Sarpsborg., og vi ønsker alle nye og gamle medlemmer velkomne til nytt semester. Vi håper dere har hatt en fin sommer og er klar for nye aktiviteter og møter i høstsemesteret.

Medlemsmøtene begynner kl. 19:00, første tirsdag hver måned hvis ikke annet er opplyst. Vi har et tema eller flere hver gang, og et klubbmedlem viser fram en fjærferase og forteller om den.  

Det settes fram smørbrød, kake, kaffe og brus. For å dekke utgiftene har vi utlodning og det er fint om dere kan ha med en gevinst av og til.

Styret av 2011 består av: Leder Evelyn Svendsen, nestleder Bente Nyberg, sekretær Kirsten Lunde, kasserer Lisbeth Svendsen, styremedlem Anne Mette Thorshaug, styremedlem Line Johansson og varamedlem Kjell Svendsen.

er:

www.ostfold-rasefjerfeklubb.

com

. Her kan dere få opplysninger om foreningen og følge med i hva som skjer. Vi har lagt vekt på å ha en fyldig og levende nettside og får mange positive tilbakemeldinger om den. Bilder og/eller skriftlige bidrag tas gjerne imot for at nettsiden skal være interessant og oppdatert.

Klubbens nettside

Klubbens aktiviteter høsten 2011:

Lørdag 13.august        Strømfossdagen i Aremark. Vi viser fram en 8 hønseraser. 

23. – 28.august              Tirsdag til søndag. Momarken. Også her deltar vi med en utstilling av 8 raser fjærfe samt Smålensgås. Vi skal også ha bøttelotteri på standen.

Tirsdag 6.september      Medlemsmøte. Vi forteller om det som er gjort i løpet av sommeren og går gjennom planene for høstens  møter. Dagens rase: Lakenfelder. Utlodning og bevertning.

10. – 11.september      Lørdag og søndag. Vi leier bussog reiser til dyrskuet i Seljord. Vi overnatter sannsynligvis på Rauland Høyfjellshotell. Påmelding til Kirsten Lunde tlf.91777106 eller mail kirlunde@online.no innen 1.september.

Søndag 25.september   Eplefestival på Rove, Kirkeøy, Hvaler i regi av Hvaler Hagelag. Vi stiller med hønebingo og utstilling av høner og annet fjærfe.

Tirsdag 4.oktober           Medlemsmøte. Vi snakker om klargjøring av dyr og andre saker omkring emnet utstilling.  Dagens rase: Smaragdender. Utlodning og bevertning.

21. – 23. Oktober       Lokalutstilling i Vestfold.

Tirsdag 1.november      Medlemsmøte. Forberedelser til vår lokale Østlandsutstilling (se lenger ned). Dessuten blir det en ”spør panelet-dag” der vi kan stille spørsmål  til et panel om avl, genetikk, fjørfehold, for, helse/sykdommer etc. Dagens rase: Antwerpener Skjegghøns. Utlodning og bevertning.

11. – 13.november       Fredag til søndag. Landsutstilling på Lindesnes.

25. – 27.november       Fredag til søndag, Vi arrangerer  Østfoldutstilling på Momarken.

Tirsdag 6.desember     Årets siste medlemsmøte blir også i år et julebord på møtelokalet, Sanitetshuset i Sarpsborg. Klubbens medlemmer lager aldeles nydelig julemat. Vi trekker rugemaskinen vi har vunnet i årets vervekonkurranse og det blir kåring av årets bilde.

8. – 11.desember        Den danske landsutstillingen i Herning hvor en del av klubbens medlemmer reiser på eget initiativ.

Endringer og tilføyelser av tiltaksplanen vil bli lagt ut på klubbens nettside fortløpende.

For styret

Kirsten Lunde, sekretær.

Nyeste kommentarer

15.10 | 15:54

Hei, noen som selger Barnevelder? Ute etter 4 høner og en hane. ...

10.10 | 00:15

Når er neste utstilling ?

30.06 | 19:24

Kan jeg slippe en liten høne inn til nyfødte kyllinger ?? Odd arne

12.01 | 11:22

Javel.